Brain code

TRENINZI

Brain Code treninzi su namijenjeni pojedincima i organizacijama, koji žele da upravljaju svojom karijerom i onima koji žele da kreiraju kulturu inovacija i uspjeha.

Treninzi obično uključuju interaktivne radionice, vježbe, simulacije i druge metode koje pomažu polaznicima da usvoje i primijene naučeno znanje. Pomažu u razvijanju zdravijeg radnog okruženja koje podržava kreativnost, produktivnost i bolju radnu atmosferu.

Razvijamo “meke” vještina koje su ključne za uspjeh i napredak u poslovnom i privatnom životu.

Mekevještine, poznate i kao transferzalne ili esencijalne vještine, obuhvataju širok spektar vještina, sposobnosti, ponašanja koja omogućavaju ljudima da uspješno komuniciraju, sarađuju s drugima, rješavaju probleme, prilagođavaju se promjenama i postižu ciljeve. Ove esencijalne vještine komplementarne su sa drugim vrstama vještina, kao što su tehničke, stručne i akademske vještine i široko su primjenjive u različitim područjima. Često su ključne za profesionalni razvoj i napredovanje u karijeri.

Digitalna transformacija i AI rješenja stavljaju ljude u fokus promjena, pri čemu je njihov uspjeh više zasnovan na ljudima nego na tehnologiji.

Do 2030. godine čak milijardu ljudi treba da se prekvalifikuje kako bi oni i kompanije u kojima rade opstali i bili konkurentni na tržištu.

Ključne vještine u 2023. po riječima poslodavaca su: analitičko i kreativno razmišljanje, rezilijentnost, fleksibilnost, agilnost, samosvjesnost, moitivacija, radoznalost i svijest i spremnost na cjeloživotno učenje (WEF).

Kompanije koje ulažu u razvoj svojih zaposlenih imaju dugoročne koristi i ostvaruju uspjeh na duge staze.

KOMUNIKACIJA

 • Vještine komunikacije
 • Umjetnost ciljane komunikacije
 • Efektivna poslovna komunikacija
 • Asertivna komunikacija
 • Feedback
 • Rješavanje konflikata
 • Prezentacione vještine
 • Storytelling
 • Vještine poslovnog pregovaranja

KLJUČNE RAZVOJNE VJEŠTINE

 • Točak života
 • Vrijednosti & uvjerenja
 • Vision board & ciljevi
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje stresom i rezilijentnost
 • Growth mindset
 • Mindfulness & wellbeing
 • Emocionalna i socijalna inteligencija
 • EQ i SQ za lidere i menadžere
 • Kreativne radionice

POSLOVNA IZVRSNOST

 • Mapa vašeg poslovanja
 • Strateške kreativne radioinice
 • Definisanje i postavljanje ciljeva
 • Lider 5.0. u digitalnom i AI dobu
 • Delegiranje i osnaživanje zaposlenih
 • Donošenje odluka
 • Rješavanje prigovora
 • Tipovi poslovnih saradnika
 • Forimiranje i vođenje timova
 • Tim i timski rad
 • Upravljanje promjenama
 • Vođenje prodajnih timova
 • Prodajne vještine
 • Vrhunsko korisničko iskustvo

TEAM BUILDING

 • Team building na terenu
 • Team building - online

Treninge smo podijelili u 4 kategorije, u kojima se nalaze pojedinačni jednodnevni ili dvodnevni treninzi.

 • Način izvođenja svih treninga:
 • Svi treninzi mogu se izvoditi kao jednodnevni ili dvodnevni treninzi.
 • Naša preporuka su dvodnevni treninizi.
 • 1 trening dan = 5-6 sati (efektivno trajanje)
 • Jednodnevni trening = 1 trening dan
 • Dvodnevni trening    = 2 trening dana
 • Satnica i broj dana kod team – buildinga odstupaju od ovog pravila.
 • Svi treninzi mogu se izvoditi uživo na terenu ili uživo online.
 • Preporučeni broj polaznika uživo na terenu je od 10 do18, osim ako nije drugačije navedeno.
 • Preporučeni broj polaznika za online uživo treninge je 10 do 50  (putem Zoom aplikacije najčešće), osim ako nije drugačije navedeno.
 • Svi treninzi, osim za koje naglasimo drugačijemogu biti organizovani In-house, poluotvoreni ili otvoreni treninzi
 • In-house podrazumijeva da se trening organizuje za jednu organizaciju, i eventulano poslovne saradnike te organizacije. Vaša lokacija, naši stručnjaci.
 • Poluotvoreni trening je trening koji se organizuje za pojedince na sličnim pozicijama i temama interesovanja koji mogu biti iz različitih organizacija.
 • Otvoreni treningza sve zainteresovane privatne  i poslovne klijente.
 • Svi treninzi su interaktivni, sadrže savremene alate, testove, vježbe, korisne primjere iz prakse.
 • Važno je napomenuti da razvoj vještina nije jednokratni proces, već se radi o kontinuiranom procesu usavršavanja, o ulaganju u sebe i svoju budućnost, u vještine neophodne za uspjeh u poslovnom svijetu, kao i u svim ostalim sferama života, što ih čini vrijednim ulaganjem za svakog pojedinca.