Brain code

PROJEKTI

BRAIN CODE PROJEKTE realizujemo  u saradnji sa vama i vašim ljudima i na osnovu dobijenih inputa predlažemo dinamiku i strukturu.

 

PROGRAMI VS PROJEKTIPROGRAMI su unaprijed definisani i strukturirani,  fleksibilni jedino za dinamiku rada u slučaju potrebe, dok se PROJEKTI preciziraju uz vaše specifične inpute; mi predlažemo nekoliko opcija, koje dalje razrađujemo u dogovoru sa vama i predlažemo strukturu, način i dinamiku rada!

 

SVAKI PROJEKAT JE U POTPUNOSTI PERSONALIZOVAN I JEDINSTVEN!

KORISNIČKA I PRODAJNA IZVRSNOST

  • Korisnički i prodajni "tailor-made" program

         (za Call Centre, Shopove, KAM /SME/SOHO)

BUSINESS COACHING

  • Personalizovani set timskih i individualnih sesija

TRANSFORMACIJA ORGANIZACIONE KULTURE

  • Kolaboracija sa klijentom kod reorganizacija i M&A

UVOĐENJE COACHING KULTURE

  • Fazno "Top - down" uvođenje coaching kulture